KESTÄVÄT ARVOT

 

Luonnon vaaliminen

 

Koli Culturan perusta on monimuotoisessa luonnossa. Siten luonnon vaaliminen on erottamaton osa toiminta-ajatusta. Keskuksen vieressä sijaitseva Kolin kansallispuisto on ekologisesti ja kulttuurisesti ainutlaatuinen alue, jonka arvojen säilyminen on Koli Culturan toiminnan lähtökohta.

  

Luonnon vaaliminen on myös kansainvälinen tavoite. Pohjois-Karjalan alue kuuluu UNESCOn maailmanlaajuiseen biosfäärialue –verkostoon, jossa kehitetään kestävän kehityksen mallialueita. Koli on myös osa monimuotoista Fennoskandian vihreää vyöhykettä eli Suomen ja Venäjän raja-aluetta.

 

Kulttuuriperinnön kunnioitus

 

Koli Cultura rakentuu suomalaisen kulttuurihistorian valossa merkittävälle alueelle. Kalevalaiset tarut elävät vahvana karjalaisissa metsissä. Aikojen saatossa Jean Sibelius, Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Juhani Aho ja muut kansallisesti merkittävät hahmot - erityisesti taiteilijat - ovat matkanneet Kolille rentoutumaan ja virkistymään ainutlaatuisen luonnon helmassa.

 

Koli on vuosien varrella säilyttänyt suomalaisen kansanperinteen henkisiä aarteita ja ylläpitänyt paikallista perinnekulttuuria. Kulttuuriperinnön kunnioitus, niin paikallisessa mittakaavassa kuin koko Suomen ja maailmanlaajuisessa merkityksessä onkin tärkeä lähtökohta koko Koli Cultura -hankkeessa. Kulttuuriarvoja korostetaan myös keskukseen saapuville ulkomaisille vieraille.

 

Ihmisyyden arvostus

 

Koli Cultura rakennetaan luontoa kunnioittaen ihmistä varten. Keskus ottaa vieraansa vastaan yksilöinä tarjoten hiljaisen turvapaikan luonnon keskeltä. Keskuksessa tarjottavissa palveluissa huomioidaan esimerkiksi esteettömyyden ja meluttomuuden vaatimukset. Tavoitteena on taata kävijöille elämys, jonka kautta he kohtaavat itsensä ja ympäröivän luonnon uudella tavalla.

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea arvonsa puhtaan luonnon sekä hyvää oloa tuottavien palvelujen keskellä. Avoimuus on olennainen osa Koli Culturan toimintaa ja tämä otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Palvelut sekä tieto ovat kaikkien saatavilla.