KESTÄVÄ MALLI

 

Koli Cultura kehittyy kansainvälisille kestävän kehityksen periaatteille perustuvan luontomatkailun edelläkävijäksi. Keskus toimii malliratkaisuna ja toiminta-alustana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin suunniteltaessa palveluita lähelle luonnonsuojelualueita. Luonnonalueet matkailuvaltti, jonka mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi tunnistettu. Luontomatkailu on myös oiva keino luonnonsuojelun tason parantamiseen.

 

UNESCOn biosfäärialuetoiminta on tärkeä osa kestävän malliratkaisun kehittämistyötä. Maailmanlaajuisesti yli viisisataa UNESCOn biosfäärialuetta yli sadassa eri maassa voi hyötyä Kolilla käyttöönotetusta kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen toimintamallista. Biosfäärialuetoiminnan kannalta on olennaista kokonaisvaltainen kestävyys.

 

Luonnon monimuotoisuuden ja kestävän palvelurakenteen vaalimisen ohella on tärkeää, että paikallinen väestö osallistuu alueiden käytön suunnitteluun ja saa vaikuttaa päätöksentekoon. Yhteistoiminta on merkittävä näkökulma myös Koli Cultura –hankkeessa. Osallistavan suunnittelun avulla turvataan paikallisen väestön hyvinvointi vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta. Koli Cultura tukee koko Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämistyötä ja työllisyyden kohenemista.

 

Lisätietoja

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue

UNESCOn MAB-ohjelma