ARKKITEHTUURI

 

Koli Cultura-keskuksen arkkitehtuurisuunnitelmasta vastaavat puurakentamisen vahvat osaajat, vuonna 2009 järjestetyn, korkeatasoisen arkkitehtuurikilpailun voittaneet JKMM Arkkitehdit yhteistyössä kunniamaininnan saaneen arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin kanssa.

 

Koli Culturan rakennuksissa käytetään puuta sekä puun ja muiden materiaalien yhdistelmiä. Kolin kansallismaisemaa vaalitaan esimerkiksi rakennusten sijoittelulla. Yhteistyössä rakennusarkkitehtien kanssa LOCI Maisema-arkkitehdit suunnittelevat Koli Culturan alueen kansallis- ja luonnonmaiseman ehdoilla maisemallisesti yhtenäiseksi. Ekologisesti edistyksellinen arkkitehtuurisuunnitelma on siis myös

esteettisesti korkeatasoinen.

 

Kestävää kehitystä tukee se, että rakentaminen toteutetaan tiiviisti pienelle alueelle ja sen ympärille jätetään koskematonta luontoa. Tiivis rakentaminen on matkailijalle viihtyisää, kun palvelut ovat helposti saavutettavissa ja luonto kansallispuiston retkeilyreitistöineen on lähellä.

 

Rakennusten sijoittelulla, suuntauksilla sekä muodoilla ja materiaaleilla on vaikutusta myös energian- ja lämmönkulutukseen. Yhdessä energiayhtiö St1:n kanssa suunnitellaan Kolille ja keskukseen sopivat ekologiset energiaratkaisut. Uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa vedestä, metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta.

 

Alueen kestävistä liikenneratkaisuista vastaa suunnittelutoimisto Trafix. Liikennesuunnitelma vähentää autoilua kansallispuiston sisällä pysäyttäen liikennevirran Koli Cultura-keskuksen alle rakennettavaan pysäköintialueeseen. Ratkaisu vie autot pois maisemasta, mikä tukee hiljaisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteita. Myös liikennereittien

valaistus toteutetaan siten, että valo alueella on mahdollisimman luonnollinen. Hyvin suunniteltu liikenne toimii esteettisesti, esteettömästi ja ekologisesti.

 

Rakennukset suunnitellaan sisustukseltaan korkeatasoisiksi. Luonnollisia materiaaleja, kuten puuta ja kiveä, käyttäen luodaan rahoittavia tiloja, jotka ovat esteettisesti miellyttäviä. Materiaalien ja tekniikan valinnassa kiinnitetään huomiota myös niiden

terveysvaikutuksiin, mukaanlukien hiljaisuuteen. Sisustukseen yhdistyy luontevalla tavalla ihmisyyttä sekä luontoa kunnioittava taide ja uniikki design, jota voidaan hyödyntää varsinaisten taideteosten ohella huonekaluissa ja esimerkiksi valaisimissa. Keskus toimii sisustuksellisena näyttämönä, johon kuuluvat teokset ja designesineet voivat olla myös myynnissä.

 

Lisätietoja

 

Arkkitehtuurisuunnitelma (PDF-dokumentti)

Arkkitehtuurisuunnitelma JKMM –arkkitehtien sivuilla

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik

LOCI Maisema-arkkitehdit

Setcom –projekti