Koli Cultura

Koli Culturan Puupuistoon istutettiin uusia puita kansainvälisessä hengessä

22.9.2011

 

Koli Culturan Puupuiston ENO Peace Parkiin istutettiin keskiviikkona 14. syyskuuta uusia koivuntaimia. Mukana olivat ENO-verkkokoulun Act Now!-tapahtuman vieraat eri puolilta maailmaa sekä Koli Forumin arvovaltaiset osallistujat. YK:n kestävän kehityksen paneelin toinen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen istutti koivun kestävälle kehitykselle. Kansainvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n puheenjohtaja tohtori Rajendra Kumur Pachaurin istuttama koivu muistuttaa ilmastonmuutoksen hidastamisen tärkeydestä. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg istutti yhdessä professori Liisa Tahvanaisen kanssa Koli Forumin koivun.

 

Puunistutustilaisuus oli Koli Culturan, Koli Forumin, ENO-verkkokoulun Act Now!-konferenssin (13.-17.9.) ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen yhteinen tulevaisuuden rakentamistilaisuus, jota edelsi satojen lasten vierailu Kolin kansallispuistoon osana Act Now!-tapahtumaa. Koli Forumin puuistutusseremonia puheineen, maljoineen ja puunistutuslauluineen käynnisti toista kertaa järjestetyn Koli Forumin (14.-16.9.), joka on nousemassa luonnonvarojen kestävän käytön merkittäväksi vaikuttajaksi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Seminaariin osallistui tällä kertaa kutsusta lähes sata kansainvälistä päättäjää.

 

Ennen pääseremoniaa Act Now!-konferenssin vieraat istuttivat Koli Culturan Puupuiston ENO Peace Parkiin yhteensä yhdeksän uutta koivua, jotka edustavat konferensissa määriteltyä Action 9: Forest for Future –toimenpidelistausta. YK:lle toimitettu lista koostuu ENO-koululaisten kansainvälisen äänestyksen tuloksena syntyneistä kestävän kehityksen kannalta tärkeimmistä toimenpiteistä maailman metsien ja niiden hoidon suhteen.

 

Puupuiston puut symboloivat kestävän kehityksen tekoja

 

Vuonna 2010 perustettu Koli Culturan Puupuisto perustuu kestävyydelle ja yhteistoiminnalle. Puupuiston puut ja puistikot symboloivat tärkeitä kestävän kehityksen tekoja, jotka voivat liittyä kaikkiin kestävyyden ulottuvuuksiin: ympäristöön, talouteen, kulttuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin.

 

Puistoa hoitaa ja sen kestävän kehityksen sisällöstä vastaa UNESCOn MaB (Ihminen ja luonto, Man and Biosphere) -ohjelmaan kuuluva Pohjois-Karjalan biosfäärialue yhdessä Koli Culturan kanssa. Biosfäärialueohjelma tuo kehittämiseen mukaan monipuolisesti paikallisia ja alueellisia toimijoita sekä yhteyden lähes kuuteensataan muuhun UNESCOn biosfäärialueeseen ympäri maailmaa. Pohjois-Karjalan biosfäärialue on ollut mukana UNESCOn ohjelmassa 20 vuotta.

 

ENO Peace Park on vuonna 2010 perustettu Puupuiston ensimmäinen puistikko, joka symboloi ENO-verkkokoulun kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita ja tahtoa rakentaa parempaa sekä oikeudenmukaisempaa maailmaa. Puupuiston uusin puistikko on keväällä 2011 Ilosaarirockia luotsaavan Popmuusikot ry:n ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen yhteistyössä istuttama Poppipuistikko, joka on koko Pohjois-Karjalan kulttuurialan käyttöön tarkoitettu ja alan kestävää kehitystä edistävä puistikko. Puistikkoon on istutettu koivu muun muassa METSO-metsien monimuotoisuuden suojeluohjelman kuuluvaan rupiliskon suojeluun tähtäävälle hankkeelle.

 

Lisätietoja ja kuvamateriaalia median käyttöön:

Tiedottaja Tarja Waltzer, etunimi.sukunimi@kolicultura.fi, p. 0400 853 843

Kuva: presidentti Tarja Halonen ja IPCC:n puheenjohtaja Rajendra Pachauri puunistutuksen jälkeen. Kuvaaja: Johanna Kokkola.