Koli Cultura

Koli Cultura mukaan kansainväliseen matkailu- ja elämysteollisuuden vihreitä innovaatioita kartoittavaan projektiin

23.6.2011

 

Koli Cultura on mukana Nordic Innovationin ja OECD:n yhteisprojektissa, jossa kartoitetaan matkailu- ja elämysteollisuuden vihreitä innovaatioita. Business Model Innovation in the Tourism and Experience Industry-hanketta ohjaa Suomessa Matkailun edistämiskeskus (MEK). Hanke potkaistiin käyntiin Kööpenhaminassa 22. kesäkuuta ja tuloksia on odotettavissa vuonna 2012.

 

Aloituskokouksen puheenvuoroissa ilmeni, että innovaatioista yhä suurempi osuus liittyy suoraan vihreisiin, energiaa ja ympäristöä säästäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintatapoihin. Turismin ja elämysteollisuuden aloilla vihreiden innovaatioiden kehittyminen on nykypäivää, sillä tiedostavat kuluttajat vaativat yhä ekologisempia ratkaisuja.

 

Hankkeessa on mukana 3 yritystä kustakin pohjoismaasta sekä 12 yritystä OECD-maista. Tarkoituksena on kartoittaa innovaatioiden ilmenemistä ja erityisesti vihreitä innovaatioita matkailussa ja elämystuotannossa sekä hahmottaa yritysten innovaatioprofiileja ja tukea innovaatioiden kehittymistä toiminnan tasolle. Projektissa hyödynnetään Kellog School Of Managementissa kehitettyä Innovation Radar-työkalua.

 

Projektin päätteeksi vuonna 2012 julkaistaan raportti, joka tuo uutta tietoa eri maiden vihreistä innovaatioista ja niitä tukevasta kansallisesta ympäristöstä.

 

Lisätietoja

Tiedottaja Tarja Waltzer | etunimi.sukunimi@kolicultura.fi | p. 0400 853 843